Logistiek, focus op het onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden aan vorkheftrucks zijn essentieel om het risico op ongevallen te minimaliseren, de efficiëntie en veiligheid van de hele machine te waarborgen en de prestaties te verbeteren. Al deze interventies, of ze nu gewoon of buitengewoon zijn, mogen alleen worden uitgevoerd door voldoende opgeleid en geïnstrueerd personeel. Daarom stelt Baoli een volledige lijst op van alle periodieke controles en onderhoudsprocedures die moeten worden uitgevoerd voor elke truck in zijn assortiment. Deze worden duidelijk beschreven in de gebruikers- en onderhoudshandleiding, die een integraal onderdeel is van de machine, terwijl het eigen netwerk voortdurend wordt getraind zodat iedereen, van de eenvoudige pallettruck tot de heftrucks met een capaciteit van 10 ton, wordt onderhouden bij een efficiëntieniveau gelijk aan de nieuwe.

Goed onderhoud vereist een zorgvuldige reiniging, vooral in de aanwezigheid van werkplekken die rijk zijn aan schurende deeltjes, zoals die bedoeld zijn voor de bewerking van metaal of keramiek. Een sleutelfactor is eigenlijk het controleren van de slijtage van de vorken, die te vaak over de grond worden gesleept, wat leidt tot vroege slijtage, evenals het verlengen van de hijskettingen. Ook het hydraulisch systeem moet altijd in perfecte staat verkeren: u moet de afdichtingen van de pakkingen controleren en als de leidingen duidelijke tekenen van slijtage vertonen, moeten deze onmiddellijk worden vervangen. Een juiste smering na het reinigen van de machine is ook erg belangrijk. Veel heftrucks zijn uitgerust met smeerunits om een ​​optimale smering te garanderen. Er moet ook maximale aandacht worden besteed aan de elektrische aansluitingen, die schoon moeten worden gehouden, en zorg ervoor dat u ze pas controleert nadat de spanning van de vrachtwagens volledig is verwijderd.

 

“Het onderhoud van een vorkheftruck is een fundamentele praktijk om de volledige efficiëntie en functionaliteit van dit type machine en de gezondheid van de werknemers te waarborgen”, legt Paolo Poscia Baoli EMEA’s after sales manager uit – Dit zijn inspecties die moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en met de meest nauwgezette manier mogelijk ”.

Batterijonderhoud speelt ook een sleutelrol: te beginnen bij de gewone, waarbij het water dat verloren gaat tijdens het opladen periodiek wordt bijgevuld, de status van de aansluitingen en eventuele zuurlekkages worden gecontroleerd – vaak resulterend in onjuist bijvullen – en het controleren van de dichtheid van de elektrolyt. Maximale aandacht moet dan worden besteed tijdens de oplaadfase van de batterij, die moet worden gecombineerd met de juiste batterijlader en uitgevoerd in een geschikte ruimte. Bovendien mag nooit worden vergeten dat batterijen die gedurende langere tijd niet zullen worden gebruikt, volledig opgeladen moeten worden opgeslagen, en mogelijk opnieuw moeten worden opgeladen na enkele weken van inactiviteit.

Alle gewone en buitengewone onderhoudswerkzaamheden moeten uiteraard het gebruik van originele Baoli-reserveonderdelen met zich meebrengen om het behoud van de prestaties en de CE-certificering volgens Machinerichtlijn 2006/42 / EU en de specifieke Europese productnormen te garanderen.

Een ander belangrijk aspect bij het onderhoud van elektrische vorkheftrucks zijn de banden, die als enige onderdeel van de machine in contact komen met de grond. De banden van een heftruck zorgen niet alleen voor de nodige grip voor tractie en remmen, maar zijn ook een belangrijk comfortelement van de vrachtwagens, aangezien ze het enige dempingselement vormen tussen de grond en de auto. Vorkheftrucks hebben, in tegenstelling tot auto’s, geen vering. Bovendien moet de band van een vrachtwagen niet alleen het gewicht van het voertuig zelf dragen, maar ook het gewicht van de vervoerde lading. Daarom wordt het essentieel om versleten of beschadigde banden zo snel mogelijk te vervangen om een ​​veilige en comfortabele bediening voor de bestuurder te garanderen.