Baoli na fali wzrostów chińskiego eksportu

Według najnowszych danych producentów Europa stała się w minionym roku największym importerem wózków widłowych z Chin. Baoli Polska planuje wstrzelić się w ten trend i stać się głównym dostawcą azjatyckich pojazdów na nasz rynek.

 

Według danych CITA (ang. China Industrial Truck Association) chiński eksport wózków widłowych wzrósł w ujęciu rok do roku o 29 proc. Co trzeci spośród 168 tys. pojazdów, które trafiły z Państwa Środka za granicę, znalazł odbiorcę w Europie – co oznacza, że jesteśmy dla producentów z Azji największym w świecie rynkiem zbytu – o 8 pp. przed USA. – Dynamiczne wzrosty importu wózków z Azji do Unii Europejskiej to w mojej ocenie efekt dwóch grup czynników. Po pierwsze, jakość chińskich maszyn stopniowo rośnie, co pozwala spełniać wysokie standardy ustalone dla pojazdów eksploatowanych w UE. Po drugie, wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na niezawodne i ekonomicznie dostępne maszyny transportu wewnętrznego – komentuje Dariusz Górski, Dyrektor Baoli Polska. – Te uwarunkowania sprawiają, że z optymizmem spoglądamy w przyszłość Baoli Polska. Tym bardziej, że dzięki zlokalizowanym w Europie centrom dystrybucyjnym i istniejącej sieci serwisu w naszym kraju jesteśmy w stanie odpowiadać na rosnący popyt i skutecznie prowadzić obsługę posprzedażową naszych wózków – dodaje Dyrektor Baoli Polska. Według szacunków CITA w Europie Wschodniej pojazdy z Chin osiągnęły udział w rynku na poziomie sięgającym niemal 21 proc.