Baoli EMEA S.p.A.
Viale A. de Gasperi 7
20045 Lainate (MI) Italy
 
Phone: +39 02 937 65-1
Email: info@baoli-emea.com
 
Managing Director: Christian Bischof
Registro Imprese di Milano – Part. I.V.A.: IT10431870152

Informacje o firmie

Baoli EMEA S.p.A.
Viale A. de Gasperi 7
20045 Lainate (MI) Italy
 
Telefon: +39 02 937 65-1
E-mail: info@baoli-emea.com
 
Prezes zarządu: Christian Bischof
Registro Imprese di Milano – Part. I.V.A.: IT10431870152

Baoli EMEA S.p.A.
Viale A. de Gasperi 7
20045 Lainate (MI) Italy
 
Phone: +39 02 937 65-1
Email: info@baoli-emea.com
 
Managing Director: Christian Bischof
Registro Imprese di Milano – Part. I.V.A.: IT10431870152

Baoli EMEA S.p.A.
Viale A. de Gasperi 7
20045 Lainate (MI) Italy
 
Phone: +39 02 937 65-1
Email: info@baoli-emea.com
 
Managing Director: Christian Bischof
Registro Imprese di Milano – Part. I.V.A.: IT10431870152

Baoli EMEA S.p.A.
Viale A. de Gasperi 7
20045 Lainate (MI) Italy
 
Phone: +39 02 937 65-1
Email: info@baoli-emea.com
 
Managing Director: Christian Bischof
Registro Imprese di Milano – Part. I.V.A.: IT10431870152

Baoli EMEA S.p.A.
Viale A. de Gasperi 7
20045 Lainate (MI) Italy
 
Phone: +39 02 937 65-1
Email: info@baoli-emea.com
 
Managing Director: Christian Bischof
Registro Imprese di Milano – Part. I.V.A.: IT10431870152