Elektryczne wózki widłowe

  • do 6500 mm
  • do 2500 - 3000 - 3500 kg
  • do 80 V / 360 - 600 Ah